ညွှန်ကြားချက်အမှတ် ၂ / ၂၀၂၀၊ ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းက အာမခံဝန်ဆောင်မှုပေးရာတွင် လိုက်နာရမည့် ညွှန်ကြားချက်